Maart 2022

1 Maart

  Mixed Daal, Matar Paneer, 3 Roti
  Mixed Daal, Chicken Curry, 3 Roti
  Mixed Daal, Matar Paneer, 2 Roti, Basmati Rice
  Mixed Daal, Chicken Curry, 2 Roti, Basmati Rice

2 Maart

  Lobia Beans curry, Masala Aloo, 3 Rotis
  Lobia Beans curry, Egg Masala, 3 Rotis
  Lobia Beans curry, Masala Aloo, 2 Rotis, Basmati Rice
  Lobia Beans curry, Egg Masala, 2 Rotis, Basmati Rice

3 Maart

  Musoor Daal, Masala Gobi, 3 Rotis.
  Musoor Daal, Mughlai Chicken, 3 Rotis.
  Musoor Daal, Masala Gobi, 2 Rotis, Basmati Rice
  Musoor Daal, Mughlai Chicken, 2 Rotis, Basmati Rice

4 Maart

  Mixed Daal, Rajasthani Gatte, 3 Rotis.
  Mixed Daal, Chicken Tariwala, 3 Rotis.
  Mixed Daal, Rajasthani Gatte, 2 Rotis, Basmati Rice
  Mixed Daal, Chicken Tariwala, 2 Rotis, Basmati Rice

5 Maart

   NA
   NA
   NA
   NA

6 Maart

   NA
   NA
   NA
   NA

7 Maart

   Moong Dal, Carrot Beans sabji, 3 Rotis
   Moong Dal, Chicken Masala , 3 Rotis
   Moong Dal, Carrot Beans sabji, 2 Rotis, Basmati Rice
   Moong Dal, Chicken Masala, 2 Rotis, Basmati Rice

8 Maart

  Mixed Daal, Paneer Lababdar , 3 Rotis
   Mixed Daal, Chicken Lababdar , 3 Rotis
   Mixed Daal, Paneer Lababdar, 2 Rotis, Basmati Rice
   Mixed Daal,Chicken Lababdar , 2 Rotis, Basmati Rice

9 Maart

  Rajma Curry, Bengali Aloo Posto , 3 Rotis
   Rajma Curry, Bengali Egg Posto, 3 Rotis
   Rajma Curry, Bengali AlooPosto ,2 Rotis, Basmati Rice
   Rajma Curry, Bengali Egg Posto , 2 Rotis, Basmati Rice

10 Maart

   Channa Daal, Andhra Bagara Baigaan (Egg Plant) , 3 Rotis
   Daal Fry, Andhra Chicken Curry, 3 Rotis
   Daal Fry, Andhra Bagara Baigaan (Egg Plant) , 2 Rotis, Basmati Rice
   Daal Fry, Andhra Chicken Curry, 2 Rotis, Basmati Rice

11 Maart

   Mixed Daal, Soya Aloo Matar , 3 Rotis
   Mixed Daal, Chicken Changezi , 3 Rotis
   Mixed Daal,Soya Aloo Matar , 2 Rotis, Basmati Rice
   Mixed Daal, Chicken Changezi, 2 Rotis, Basmati Rice

12 Maart

   Gemengde Daal, Dum Aloo, 2 Roti, Basmati Rijst
   Gemengde Daal, Kip in Worteljus, 2 Roti, Basmati Rijst
   NA
   NA

13 Maart

   NA
   NA
   NA
   NA

14 Maart

   Moong Dal, Masala Aloo Gobi, 3 Rotis
   Moong Daal, Dahi Chicken , 3 Rotis
   Moong Dal, Masala Aloo Gobi, 2 Rotis, Basmati Rice
   Moong Daal, Dahi Chicken, 2 Roti, Basmati Rice

15 Maart

   Mixed Daal, Matar Paneer Makhni , 3 Rotis
   Mixed Daal, Chicken Makhni , 3 Rotis
   Mixed Daal, Matar Paneer Makhni , 2 Rotis, Basmati Rice
   Mixed Daal, Chicken Makhni,2 Rotis, Basmati Rice

16 Maart

   Lobia Beans Curry, Mixed Veg Butter Masala, 3 Rotis
   Lobia Beans Curry, Eggs Butter Masala, 3 Rotis
   Lobia Beans Curry, Mixed Veg Butter Masala, 2 Rotis,Basmati Rice
   Lobia Beans Curry, Eggs Butter Masala, 2 Rotis, Basmati Rice

17 Maart

   Channa Daal, Malai Kofta Curry, 3 Rotis
   Channa Daal, Malai Chicken kofta Curry, 3 Rotis
   Channa Daal, Malai Kofta Curry, 2 Rotis, Basmati Rice
   Channa Daal,Malai Chicken kofta Curry, 2 Rotis, Basmati Rice

18 Maart

   Mixed Daal, Soya Keema Masala, 3 Rotis
   Mixed Daal, Chicken Keema Masala, 3 Rotis
   Mixed Daal, Soya Keema Masala, 2 Rotis, Basmati Rice
   Mixed Daal, Chicken Keema Masala, 2 Rotis, Basmati Rice

19 Maart

   NA
   NA
   NA
   NA

20 Maart

   NA
   NA
   NA
   NA

21 Maart

   Moong Daal, Aloo Palak Curry ,3 Rotis
   Moong Daal, Chicken Curry, 3 Rotis
   Moong Daal, Aloo Palak Curry, 2 Rotis, Basmati Rice
   Moong Daal, Chicken Curry, 2 Rotis, Basmati Rice

22 Maart

   Mixed Daal, Methi Malai Paneer , 3 Rotis
   Mixed Daal, Methi Malai Chicken , 3 Rotis
   Mixed Daal, Methi Malai Paneer, 2 Rotis, Basmati Rice
   Mixed Daal, Methi Malai Chicken, 2 Rotis, Basmati Rice

23 Maart

   Rajma Curry, Baingan Bharta,3 Rotis
   Rajma Curry, Egg Curry, 3 Rotis
   Rajma Curry, Baingan Bharta, 2 Rotis, Basmati Rice
   Rajma Curry, Egg Curry, 2 Rotis, Basmati Rice

24 Maart

   Masoor Daal, Cabbage Matar ,3 Rotis
   Masoor Daal, Chicken Matar, 3 Rotis
   Masoor Daal, Cabbage Matar, 2 Rotis, Basmati Rice
   Masoor Daal, Chicken Matar, 2 Rotis, Basmati Rice

25 Maart

   Mixed Daal, Chilli Soya Capsicum, 3 Rotis
   Mixed Daal, Chilli Chicken, 3 Rotis
   Mixed Daal, Chilli Soya Capsicum, 2 Rotis, Basmati Rice
   Mixed Daal, Chilli Chicken, 2 Rotis, Basmati Rice

26 Maart

   NA
   NA
   NA
   NA

27 Maart

   NA
   NA
   NA
   NA

28 Maart

   Moong Daal,Masala Aloo , 3 Rotis
   Moong Daal,Chicken Curry , 3 Rotis
   Moong Daal, Masala Aloo , 2 Rotis, Basmati Rice
   Moong Daal,Chicken Curry,2 Rotis, Basmati Rice

29 Maart

   Mixed Daal,Nawabi Paneer , 3 Rotis
   Mixed Daal,Nawabi Chicken , 3 Rotis
   Mixed Daal,Nawabi Paneer, 2 Rotis, Basmati Rice
   Mixed Daal,Nawabi Chicken, 2 Rotis, Basmati Rice

30 Maart

   White Beans Curry, Bengali Aloo Posto,3 Rotis
   White Beans Curry, Egg Posto Curry, 3 Rotis
   White Beans Curry, Bengali Aloo Posto,2 Rotis, Basmati Rice
   White Beans Curry, Egg Posto Curry, 2 Rotis, Basmati Rice

31 Maart

   Masoor Daal,Carrot Beans Matar ,3 Rotis
   Masoor Daal, Carrot Chicken , 3 Rotis
   Masoor Daal, Carrot Beans Matar, 2 Rotis, Basmati Rice
   Masoor Daal, Carrot Chicken, 2 Rotis, Basmati Rice