Mai 2023

1 Mai

  NA
  NA
  
  

2 Mai

 Panjabi Channa with Rice
 
  
 

3 Mai

  Idli (4 pcs) and Sambar
 
  
 

4 Mai

 Veg Dam Biriyani with Raita
 
  
  

5 Mai

 Paneer Makhni With 4 Rotis
 
  
 

6 Mai

 
 
  
  

7 Mai

  NA
  NA
  NA
  NA

8 Mai

  Soya Keema Matar with 4 Rotis 
 
 
 

9 Mai

    Rajma curry with Rice
 
 
  

10 Mai

  Masala Aloo with 4pcs Rotis
 
  
  

11 Mai

 Veg kofta curry with Basmati Rice
 
  
 

12 Mai

  Matar Paneer with 4 Rotis
 
  
 

13 Mai

  
 
 
 

14 Mai

 
 
  
  

15 Mai

  Soya Aloo matar with 4 Rotis 
 
 
  

16 Mai

  Lubia Beans Curry with Rice
 
 
 

17 Mai

  Aloo Began Sabji with 4pcs Roti
 
 
 

18 Mai

  Holiday
 
  
  

19 Mai

   Palak Paneer with  4 Rotis
 
  
  

20 Mai

  
 
 
  

21 Mai

  
 
  
 

22 Mai

  Aloo Gobi Matar with 4 Rotis 
 
  
  

23 Mai

  Rajasthani Gotte Curry with Rice
 
 
 

24 Mai

  Kashmiri Gobi (Cauliflower)with 4 Rotis 
 
 
 

25 Mai

  Veg Manchurian with Fried Rice 
 
 
  

26 Mai

 Methi Malai Paneer with 4 Rotis 
 
 
 

27 Mai

  
 
 
  

28 Mai

 
 
 
 

29 Mai

  Holiday
 
 
 

30 Mai

   Rajma curry with Rice
 
 
 

31 Mai

  Idli 4pcs with Mixed veg samber