Juillet 2022

1 Juillet

   Chana Daal, Rajasthani Gotte Curry, 2 Roti, Basmatirijst
   Chana Daal, Lucknow Kip Masala, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

2 Juillet

   Gemengde Daal, Papad Aloo Curry, 2 Roti, Basmati Rijst
   Gemengde Daal, Kip Tariwala, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

3 Juillet

   NA
   NA
   
   

4 Juillet

   NA
   NA
   
   

5 Juillet

   Moong Daal, Chili Soja, 2 Roti, Basmati Rijst
   Moong Daal, Mughlai Chicken Handi, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

6 Juillet

   Musoor (Rode Linzen) Daal, Matar Paneer, 2 Roti, Basmati Rijst
   Musoor (Rode Linzen) Daal, Hydrabadi Groene Kip, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

7 Juillet

   Rajma, Kool Matar, 2 Roti, Basmati Rijst
   Rajma, Kashmiri Ei (2 stuks) Curry, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

8 Juillet

   Moong Daal, Andhra Bagara Baigaan (Eierplant), 2 Roti, Basmatirijst
   Moong Daal, Andhra Kip Curry, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

9 Juillet

   Gemengde Daal, Rajasthani Pitor Curry, 2 Roti, Basmati Rijst
   Gemengde Daal, Methi Malai Kip, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

10 Juillet

   NA
   NA
   
   

11 Juillet

   NA
   NA
   
   

12 Juillet

   Moong Daal, Shev Bhaji, 2 Roti, Basmatirijst
   Moong Daal, Bengaalse Kip Curry, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

13 Juillet

   Musoor Daal (Rode Linzen), Soya Keema Masala, 2 Roti, Basmati Rijst
   Musoor Daal (Rode Linzen), Wortel Kip Curry, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

14 Juillet

   Rajma, Aloo Matar, 2 Roti, Basmatirijst,
   Rajma, Ei (2 stuks) Curry, 2 Roti, Basmati Rijst,
   
   

15 Juillet

   Moong Daal, Kashmiri Laal (Rood) Paneer, 2 Roti, Basmati Rijst
   Moong Daal, Kashmiri Dum Kip, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

16 Juillet

   Gemengde Daal, Masala Gobi (Bloemkool), 2 Roti, Basmati Rijst
   Gemengde Daal, Malai Kip Curry, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

17 Juillet

   NA
   NA
   
   

18 Juillet

   NA
   NA
   
   

19 Juillet

   Moong Daal, Punjabi Chana (kikkererwten) Masala, 2 Roti, Basmatirijst
   Moong Daal, Kip Lacknawi, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

20 Juillet

   Musoor (Rode Linzen) Daal, Palak Paneer, 2 Roti, Basmati Rijst
   Musoor (Rode Linzen) Daal, Kip Hariyali, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

21 Juillet

   NA
   NA
   
   

22 Juillet

   Chana Daal, Marathi Vangi Batata Rassa, 2 Roti, Basmatirijst
   Chana Daal, Lucknow Kip Masala, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

23 Juillet

   Gemengde Daal, Rajasthani Gotte Curry, 2 Roti, Basmati Rijst
   Gemengde Daal, Kip Tariwala, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

24 Juillet

   NA
   NA
   
   

25 Juillet

   NA
   NA
   
   

26 Juillet

   Moong Daal, Wortelbonen Poriyal, 2 Roti, Basmati Rijst
   Moong Daal, Dahi Kip, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

27 Juillet

   Musoor (Rode Linzen) Daal, Paneer Capsicum Masala, 2 Roti, Basmati Rijst
   Musoor (Rode Linzen) Daal, Kip Capsicum Masala, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

28 Juillet

   Rajma, Baingaan bharta, 2 Roti, Basmatirijst,
   Rajma, Ei (2 stuks) Curry, 2 Roti, Basmati Rijst,
   
   

29 Juillet

   Chana Daal, Kashmiti Gobi, 2 Roti, Basmatirijst
   Chana Daal, Kashmiri Dum Kip, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

30 Juillet

   Gemengde Daal, Papad Aloo Curry, 2 Roti, Basmati Rijst
   Gemengde Daal, Kip Tariwala, 2 Roti, Basmati Rijst
   
   

31 Juillet

   NA
   NA